Multilingual Information Center 相談窓口

ページ番号1002257  更新日 2022年12月27日

印刷大きな文字で印刷

Nagbukas na ang one-stop type “Nishio-shi Multilingual Information Center”

Ang Nishio ay nagtatag ng one-stop “Mulitilingual Information Center” na nagbibigay ng impormasyon at konsultasyon gamit ang iba't ibang wika upang ang mga dayuhang mamamayan ay makakakuha ng impormasyon at mga lugar ng pagpapayo ayon sa mga naaangkop at mas pinabilis na paraan.

Petsa ng pagbubukas

Mula Miyerkules, ika-1 ng Abril, 2020
Mula 08:30am hanggang 05:15pm sa araw ng pagbubukas ng City Hall
*Naitigil na ang “Konsultasyon para sa mga Dayuhan” na ginaganap dalawang beses sa isang buwan at tatlong beses sa isang taon tuwing Linggo.

Lokasyon ng pagbubukas

Community Relations Division (City Hall 2nd Floor)

Mga Nilalaman

Konsultasyon ng mga tagapayo

Available ang isang Vietnamese at Portuguese interpreter para sa konsultasyon sa mga dayuhang mamamayan.
Gagabayan ka rin namin sa mga espesyal na departamento kung kinakailangan.

Wika

Araw

Oras

Wikang Vietnamese

Lunes hanggang Biyernes

Mula 08:30am hanggang 05:00pm

Portuges

Lunes hanggang Biyernes

Mula 09:00am hanggang 01:00pm

Paggamit ng video-call at telephone interpreting

Ang mga operator ng call center ay maaring mag interpret gamit ang iba’t ibang wika sa pamamagitan ng isang video-call interpreting.
Available sa staff ang video-call interpreting sa konsultasyon.

Mga wika (13 wika)

Portuges, Espanyol, Ingles, Intsik, Korean
Vietnamese, Pilipino, Thai, Pranses, Nepali, Hindi
Russian, Indonesian

Mga araw ng linggo at oras ayon sa wika

Wika

Araw

Oras

Portuges, Espanyol, Ingles, Intsik, Koreano

Lunes hanggang Biyernes

Mula 08:30am hanggang 05:15pm

Pilipino, Vietnamese, Thai, Nepali, Hindi

 

Mula 09:00am hanggang 05:15pm

Pranses, Ruso

 

Mula 10:00am hanggang 05:15pm

Indonesian

 

Mula 09:00am hanggang 05:00pm

このページに関するお問い合わせ

市民部 地域つながり課
〒445-8501 西尾市寄住町下田22番地

電話
  • 市民協働:0563-65-2178
  • 地域支援:0563-65-2107
ファクス
0563-56-2175

市民部地域つながり課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。