THÀNH LẬP “CỬA SỔ TƯ VẤN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI”

Tại thành phố Nishio, để giúp cho cư dân nước ngoài có thể tiếp cận địa điểm tư vấn và thông tin liên quan trong cuộc sống một cách thích hợp và nhanh chóng nhất. Tp.Nishio đã thành lập “cửa sổ tư vấn cho người nước ngoài” thực hiện cung cấp thông tin và tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ,.

Thời gian


Bắt đầu từ thứ 4 ngày 1/4/2020
Từ 8:30 ~ 17:15 của các ngày mở cửa tòa thị chính Nishio.
※ “Tư vấn cho người nước ngoài” được tổ chức 2 lần  một tháng và 3 lần một năm vào chủ nhật đã bị hủy bỏ.
 

Địa điểm  

Bộ phận kết nối khu vực (tầng 2 tòa thị chính).

Nội dung 

・ Tư vấn thông qua tư vấn viên.
Phiên dịch viên tiếng Việt và phiên dịch viên tiếng Bồ đào nha mỗi thứ tiếng có 1 nhân viên luôn sẵn sàng tư vấn cho cư dân nước ngoài.
 Ngoài ra, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn đến bộ phận phòng ban chuyên môn nếu cần thiết.
 

Ngôn ngữ Ngày Thời gian
Tiếng Việt Thứ Hai đến Thứ Sáu Từ 8:30 đến 17:00
Tiếng Bồ Đào Nha   Từ 13:00 đến 17:00

・ Sử dụng thông dịch đa ngôn ngữ thông qua video call
Các thông dịch viên sẽ thông dịch bằng nhiều ngôn ngữ thông qua video call.
Nhân viên sẽ tư vấn dựa trên video call  với các thông dịch viên

・ Ngôn ngữ hỗ trợ (13 ngôn ngữ): Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc, Tiếng Việt, Tiếng Philipin, Tiếng Thái, Tiếng Pháp, Tiếng Nepal, Tiếng Hindi, Tiếng Nga, Tiếng Indonesia.
・ Ngày/giờ hỗ trợ tuỳ thuộc từng ngôn ngữ.
 

Ngôn ngữ Ngày Thời gian
Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn Quốc

 


Thứ Hai đến Thứ Sáu
 

Từ 8:30 đến 17:15
Tiếng Philipin, Tiếng Việt, Tiếng Thái, Tiếng Nepal, Tiếng Hindi Từ 9:00 đến 17:15
Tiếng Pháp, Tiếng Nga Từ 10:00 đến 17:15
Tiếng Indonesia Từ 9:00 đến 17:00