Nếu bạn chuyển nhà từ Nishio shi sang shi khác thì bạn cần phải làm thủ tục chuyển khẩu.Thủ tục này thì bạn có thể đến tòa thị chính bộ phận cư dân hoặc là các chi nhánh (Hazu, Kira, Isshiki) để làm thủ tục, ngoài ra bạn có thể làm thủ tục qua đường bưu điện.

 

 Khi bạn làm thủ tục chuyển khẩu thì chúng tôi sẽ cấp và gửi cho bạn giấy chứng minh chuyển khẩu. Hãy mang giấy giấy chứng minh chuyển khẩu này đến cơ quan hành chính mà bạn sẽ chuyển đến để làm thủ tục nhập vào.

 

 Làm thủ tục qua đường bưu điện về cơ bản thì chỉ có tự bản thân của mình mới làm được.

 

 Hãy làm thủ tục trong vòng 14 ngày từ khi bắt đầu chuyển đến sống, 14 ngày trước khi chuyển ra khỏi Nishio.

 

 Trường hợp nếu chuyển ra nước ngoài thì hãy liên lạc đến nơi dưới đây để hỏi. 

Cách làm thủ tục

Hãy cho 1~3 của bên dưới vào trong 4 rồi gửi bưu điện.

  1. Đơn xin chứng minh chuyển khẩu qua bưu điện [106KB pdfファイル]  
  1. Bản photo giấy tờ xác nhận bản thân có kèm ảnh thẻ của người đăng ký(Thẻ ngoại kiều, bằng lái xe … Hãy photo cả 2 mặt)
  1. Phong bì dùng để gửi cho bạn giấy tờ cần thiết(Hãy viết rõ họ tên và địa chỉ mới, rồi dán tem 84 yên vào)
  1. Phong bì để gửi thư đi(Hãy viết địa chỉ của Nishio shiyakusho vào rồi dán tem 84 yên)

Địa chỉ gửi đi

〒445-8501

Aichi-ken Nishio-shi Yorizumi-cho Shimoda 22

Nishio-Shiyakusho Shimin-ka