Guidebook para sa Pamumuhay ng mga Dayuhan(3/2018)

外国人のための生活ガイドブック〔タガログ語版〕(2018年3月)

Lungsod ng Nishio Guidebook para sa Pamunuhay ng mga Dayuhan [2345KB pdfファイル]